• ratec
  • ratec
  • ratec
  • ratec
  • ratec
  • ratec

آخرين اخبار

سیستم تصفیه آب صنعتی

Sept 14th, 2024

طراحی و اجرای پروژه برای شهرک ها ، مجتمع های اداری و تجاری ،ورزشگاه ها، منازل و هتل ها با سفارش مشتری. و بازرگانی کالا تخصص ما است.

سيستم تصفيه آب

Aug 21st, 2024

آلودگي آب به يكي از مشكلات بزرگ جهان امروز تبديل شده است. حفاظت و ايمني زيست محيطي آب مسئله مهمي است كه همه مي بايست به آن دقت ويژه داشته باشند.

خدمات

روند رو به رشد ظهور تکنولوژی های نوین در قرن حاضر و توسعه سریع دانش ، علوم و فن آوری و ... در عرصه جهانی ما بقاء و توسعه سازمانها را تحت تأثیرخود قرارداده و سازمانها را با تغییرات بسیار شگرفی روبرو نموده است .

کلید اصلی ومهمترین مولفه سازمانی که در سازگاری ، بقا و توسعه سازمانها با توجه به این تغییرات وجود دارد سرمایه دانشی یا سرمایه انسانی سازمانها است .

درهمین راستا گروه مشاورین شرکت مهندسی راتک با تکیه بر تجارب آموزشی خود، افتخار دارد زمینه ساز و پیشرو باشد .

فرم ها