• ratec
  • ratec
  • ratec
  • ratec
  • ratec

آخرين اخبار

01 اسفند ماه 1396

سیستم کمیسیون مناقصات,انتخاب مشاور، امور قراردادها، خود اظهاری و ارزیابی پیمانکاران، آيين نامه ها و آرشيو راتك راه اندازي و تحویل گردید

فروش و حمل و نقل تجهیزات صنعتی فراهم گردید

 با بهترین قیمت كالاي شما را خريداري مي كنيم

 ديزل ژنراتور را از ما بخواهيد

با ما تماس بگیرید                 .

               

زمينه هاي تخصصي و فعاليت هاي قابل ارائه ،گروه كارشناسان راتك

گروه تداركات كالا

انجام امور مشاوره خريد كالا و حمل آن از كشور هاي مورد نظر متقاضي و حمل آن در چارچوب مقررات قانوني

گروه كنترل پروژه

مشاوره ، نظارت بر اجرا و كنترل پروژه هاي فني و مهندسي از مقطع طراحي تا زمان نصب و راه اندازي

گروه فن آوري اطلاعات

مشاوره ، طراحي ، برنامه ريزي ، نظارت ، راه اندازي و ارتقاء سيستم ها در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات

گروه انتقال تكنولوژي و آموزش وتجهيز نيروي انساني

طراحي ، مشاوره ، نظارت و برنامه ريزي نيروي انساني شامل برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي و فني در محل سايت هاي صنعتي با هدف ارتقاء سطح دانش فني كارشناسان و انتقال تكنولوژي

گروه منابع انساني

تأمين و تجهيز نيروي انساني متخصص و ماهر در زمان اجراي پروژه هاي صنعتي و همچنين مشاركت در راه اندازي و تحويل پروژه ها از پيمانكاران به بهره بردار،بهبود روشها مطالعات مهندسي ساختار

گروه مطالعات و پژوهش

مشاوره و اجراي پژوهش هاي فني و تخصصي در بخش هاي مختلف عمدتاً صنايع نفتی و همچنين زمينه هاي غير فني مانند مديريت ، منابع انساني ، آموزش ، تشكيلات و روشها ، سازماندهي و مستند سازی

گروه مشاركت ها

مشاركت در مناقصات و مزايدات با اشخاص حقيقي و حقوقي ، اخذ نمايندگي و تأسيس در نمايشگاه هاي عمومي و تخصصي داخل و خارج از كشور

گروه قراردادها

مشاوره در تدوين انواع قراردادها و نظارت و كنترل حقوقي بر نحوه اجراي پروژه ها

گروه مشاركت اجرايي

مشاوره ونظارت بر اجراي پروژه هاي فني و مهندسي بصورت EPC وكليه عمليات مربوط به بازرگاني و تداركات كالاي پروژه

گروه نظارت و آموزش HSE

طراحي ، نظارت و اجراي سيستم ها و مباني HSE و آموزش هاي تخصصي و عمومي در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي (خشكي و دريا)

گروه مديريت كيفيت

مشاوره ، نظارت و اجراي سيستم هاي مديريت كيفيت بر مبناي استانداردهاي ISO پاسخگوئي وظيفه ما است