• ratec
  • ratec
  • ratec
  • ratec
  • ratec
  • ratec

آخرين اخبار

 

01 اسفند ماه 1393

سیستم کمیسیون مناقصات,انتخاب مشاور، امور قراردادها، خود اظهاری و ارزیابی پیمانکاران، آيين نامه ها و آرشيو راتك راه اندازي و تحویل گردید

فروش و حمل و نقل تجهیزات صنعتی فراهم گردید

فروشUSB و PowerBankبا بهترین قیمت 

با ما تماس بگیرید

     

سيستم تصفيه آب

Aug 21st, 2024

آلودگي آب به يكي از مشكلات بزرگ جهان امروز تبديل شده است. حفاظت و ايمني زيست محيطي آب مسئله مهمي است كه همه مي بايست به آن دقت ويژه داشته باشند.

chart