• ratec
  • ratec
  • ratec
  • ratec
  • ratec

آخرين اخبار

سازمان الکترونیک پیمان

Sept 14th, 2024

بدون شک یکی از دغدغه های دستگاه های دولتی و خصوصی در فرایند برون سپاری, اجرای صحیح آیین نامه برگزاری مناقصات و مستندسازی و کنترل اسناد و مدارکی است که در این روند تهیه و تصویب می شوند.

               
 

سیستم آرشیو اسناد

همانطور كه كه مي دانيد دانشمندان علوم اداري ، بايگاني و آرشيو را همچون حافظه يك سازمان مي نگرند. يعني اداره ،سازماني كه داراي آرشيو منظم بوده است از هويت مشخص برخوردار است بدين ترتيب اهميت آرشيو صحيح بر همگان روشن است. و از آن به عنوان بخش مهمي از سيستم اطلاعاتي داخل سازمان مي توان يادكرد .

کنترل مدارک

امروزه نکته بسیار مهمی که شاید بارها با آن برخورد نموده و یا مباحث بسیار راجع به آن به گوش می رسد داستانی با عنوان کنترل مدارک بوده و صرفنظر از نگه داری اسناد این نکته نیز مورد توجه سازمان هایی که در چشم انداز خود به فضای دیجیتال می اندیشند بسیار حائز اهمیت گردیده است.

یک مرکز آرشیو الکترونیک ابعاد زیر را دارد :

  • نمایه سازی
  • تحلیل سیستم
  • مکانیزاسیون
  • پیاده سازی تجهیزات سخت افزاری و شبکه