• ratec
 • ratec
 • ratec
 • ratec
 • ratec
 • ratec

آخرين اخبار

سيستم برگزاري مناقصات

Sept 14th, 2024

بدون شک یکی از دغدغه های دستگاه های دولتی و خصوصی در فرایند برون سپاری, اجرای صحیح آیین نامه برگزاری مناقصات و مستندسازی و کنترل اسناد و مدارکی است که در این روند تهیه و تصویب می شوند.

سيستم تصفيه آب

Aug 21st, 2024

آلودگي آب به يكي از مشكلات بزرگ جهان امروز تبديل شده است. حفاظت و ايمني زيست محيطي آب مسئله مهمي است كه همه مي بايست به آن دقت ويژه داشته باشند.

نرم افزار مدیریت اطلاعات تصویر برداری پزشکی (RIS)

اطلاعات پایه:

 • ثبت پرسنل مرکز
 • ثبت صندوقدارها
 • ثبت دستگاههای تصویربرداری
 • ثبت موارد تصویربرداری و کدهای هفت رقمی بیمه
 • ثبت تخفیف دهنده ها
 • ثبت جوابهای نرمال برای هر نوع تصویربرداری و هر پزشک ثبت روزهای تعطیل کاری
 • ثبت پزشکان معرف
 • ثبت مراکز معرف بیمار
 • ثبت قیمت های موارد تصویرنگاری براساس نوع بیمه و امکان تغییر قیمت بر اساس درصد اضافه شده در هرسال
 • امکان کپی قیمت از یک بیمه بر روی سایر بیمه ها با انتخاب نوع تصویر برداری
 • امکان گزارشگیری از آخرین تعرفه شرکتهای بیمه

وقت دهی و پذیرش بیمار:

 • امکان وقت دهی به بیماران بر اساس دستگاههای مختلف
 • ثبت مشخصات کامل بیمار و موارد تصویر برداری
 • جستجوي پرونده بيمار براساس اطلاعات پرونده بيمار
 • امكان ثبت هزينه هاي اضافي و تخفيف با درج نام تخفیف دهنده
 • امكان اجباري كردن ورودي بعضي اطلاعات بيمار در هنگام پذيرش به دلخواه در هر بيمه
 • امکان تعریف محدودیت در تعداد کاراکتر وارد شده برای هر فیلد
 • چاپ پرفراژ جهت بیمه های اجتماعی – ارتش و خدمات درمانی بر روی نسخه بیمار
 • اسکن نسخه بیمار جهت مشاهده پزشک تصویربردار

صندوق:

 • امکان تعریف صندوق برای هرکاربر و کنترل دسترسی روی صندوق
 • ثبت صندوق بيمار شامل ريز قيمتها ، سهم بيمار ، سهم سازمان ، مبالغ اضافه و.....
 • ثبت مبالغ استردادی بیمار
 • امکان چاپ قبض صندوق بیمار
 • امکان تغییر قبض صندوق بر اساس سربرگ مرکز
 • ثبت مبالغ واریزی به بانک و گزارشگیری بر اساس آن

انجام کار و جوابدهی :

 • امکان ثبت موارد کار کارشناس تصویر برداری براساس تاریخ و ساعت
 • امكان تعريف جواب نرمال برای هر پزشک برای هر مورد تصویر برداری جهت جوابدهی سریع
 • امكان طراحي سربرگ مركز
 • امكان تعریف مشاوره برای بیمار در صورت صلاحدید پزشک
 • استفاده از تمامي امكانات نگارش جهت جوابدهي مطابق با امكانات Microsoft word ثبت جوابها در پرونده بيماران با قيد پزشك ريپورت كننده و تایپیست

بیمه :

 • امکان ثبت کلیه مبالغ ارسالی و دریافتی از بیمه و محاسبه مبلغ مانده مورد درخواست از بیمه
 • امکان ورود اطلاعات قرارداد ها باشرکتهای بیمه
 • نمایش تاریخ پایان قراداد با بیمه هاهنگام ورود به سیستم
 • گزارشگیری جهت سازمانهای بیمه مطابق با تمامي سازمانها (اصلی - مکمل)
 • تهیه دیسکتهای سازمانهای بیمه (ارتش- اجتماعی- خدمات درمانی- نفت و.....) با فرمت xml

گزارشها :

 • امكان گزارش گيري بیماران پذیرش شده
 • گزارش صندوق براساس انتخاب تاریخ روز و نام صندوقدار
 • گزارش کاربرگ حسابداری شامل ریز اطلاعات مالی بیمار و مبلغ مانده یا استرداد
 • گزارش بستن صندوق شامل مبالغ واریزی به بانک
 • گزارش انجام کار کارشناسان جهت کارشناسانی که بصورت موردی حقوق دریافت می کنند
 • گزارشگیری تایپیست ها برای محاسبه حقوق آنها
 • گزارشگیری کارکرد پزشکان تصویربردار بر اساس نوع دستگاه و مورد کاری (تعداد بیمار-تعداد مورد – مبلغ بیمه –مبلغ بیمار)
 • گزارش كاركرد روزانه مركز بصورت خلاصه و مشروح
 • گزارش كاركرد مركز بصورت تعدادي و ريالي به تفكيك گروههاي كاري تعريف شده ( CT ، سونوگرافي ، MRI ، راديولوژي و ... )
 • گزارش از پزشكان معرف بيمار به تفكيك گروههاي كاري براساس تعداد بیمار, تعداد مورد و یا مبلغ
 • گزارش نموداري از پذيرش بيمار به تفكيك پزشكان معرف
 • گزارش با فيلترهاي تركيبي به دلخواه كاربر بر روي پزشك معرف ، نام راديولوژيست ، نوع سرويس ، گروه كاري خاص ( راديولوژي ، سونوگرافي ، سي تي اسكن و MRI و ...
 • گزارش درآمد مركز به تفكيك دستگاههاي موجود
 • گـزارش تخفيف هـا بـه تفكيك گروههاي كاري ( راديولوژي ، سي تي اسكن ، MRI ، سونوگرافي و ... )